MENU

Homologácia a certifikáty

Spoločnosť Melex je vlastníkom certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a normy PN-N- 18001 spájajúcich sa s vysokou kvalitou výroby, životným prostredím, bezpečnosťou a zdravotnou starostlivosťou na pracovisku.

Vozidlá Melex sú klasifikované v kategóriách L7e a L8e a môžu jazdiť na všetkých verejných komunikáciách v Európskej Únií, teda aj na Slovensku a v Českej republike.

Spoločnosť má pridelený NATO komerčný a vládny identifikačný kód NCAGE: 2820H.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím Nás prosím kontaktujte na číslo: +421 911 800 306